< atpakaļ

Brand EASYCAL™ 5 - jauna kalibrēšanas programmatūras versija

Pipešu, dispeneru un birešu, kā arī mērtrauku kalibrēšanas programma

Brand EASYCAL™ 5 - jauna kalibrēšanas programmatūras versija

EASYCAL™ 5 kalibrēšanas programma paredzēta šķidrumu pārneses iekārtu ( pipešu, dispenseru, birešu) uzraudzībai, kā arī volumetrisko stikla un plastmasas trauku kalibrēšanai. Programma ir iznatojama ne vien Brand bet arī citu ražotāju iekārtu un trauku kontrolei atbilstoši GLP/GMP un DIN EN ISO 9001.
EASYCAL™5 automātiski aprēķina un salīdzina visus lielumus pret atbilstošā standarta vai lietotāja noteiktajām robežām. Liela skaita iekārtu kļūdu robežas un vairāk kā 100 dažādu svaru ir jau definēti programatūrā.
Lietotājs var izvēlēties starp vienu licenci, kad tiek strādāts ar vienu darba staciju vai klienta/servera versiju, kad tiek paralēli strādāts vairākās darba stacijās.
Funcijas:
- Šķidruma pārneses iekārtu un volumetrisko stikla un plastmasas iekārtu pārbaude atbilstoši ISO 8655, ISO 4787 un citiem.
- Atvērta programmatūra, lietojama visām volumetriskā iekārtām , neatkarīgi no ražotāja.
- Plaša bibliotēka ar iekārtu specifikācijām no vadošajiem ražotājiem- lietotājs to var papildināt un modificēt.
- Maināmi pārbaužu grafiki. Plaša bibliotēka ar pārbaužu grafikiem vieglākam darbam un minimālai datu ievadīšanai.
- Iekārtu pārvaldība - viegla un vienkārša meklēšana, lai atrastu lietotāju, pārbaužu vēsturi un nākamās pārbaudes datumu.
- Nepārtraukta kontrole - grafiska iekārtas stāvokļa reprezentācija un statistikas lielumu aprēķini.
- Atgādinājuma funkcija - informē par pārbaudes tuvošanos un automātisku e-pastu lietotājam.
- Adreses datu integrācija klienta un piegādātāja datu bāzē.
- Lietotāju pārvaldība (inspektors, kontrolētājs vai administrators) ar atbilstošu piekļuvi EASYCAL™ 5 funkcijām.
- Dubultas kontroles princips kritisko datu publicēšanai,
- RS232 saskarne svaru, termometru, barometru un higrometru pieslēgšanai ar automātisku mērījumu datu pārnesi.
- Pielāgojami sertifikāti un audita izsekojamība ar integrētu sertifikātu redaktoru.