Search
  • OMNILAB baltic

Aktīvā ogle aizsardzībai pret šķīdinātāju tvaikiem: kā tas strādā?


HPLC atkritumus, šķīdinātājus un citas ķimikālijas ir nepieciešams savākt drošā veidā. Tvaiki izplūst pat caur visniecīgākajām atverēm - tas ir risks veselībai un videi. Pateicoties mūsdienu tehnikas sasniegumiem, atkritumu kannas ir iespējams aprīkot ar izplūdes filtriem, kuros kā filtrējošo materiālu izmanto aktīvo ogli.

Aktīvā filtra virsma

Aktīvas ogles aktīvā filtra virsma ir viens no svarīgākajiem parametriem, jo lielāka virsma ļauj absorbēt vairāk šķīdinātāja tvaiku.

Vidēji aktīvai oglei pulvera formā filtrēšanas virsma ir ap 500 - 600 m2 uz gramu. Bet veiktspējīgākam aktīvās ogles materiālam, kas tiek izmantots šķīdinātāja tvaiku absorbcijai- HPLC drošības nodrošināšanai, filtrēšanas virsma ir pat 1500 m2 uz gramu.

Daļiņas lielums/ daļiņas diametrs

Pareizais daļiņas lielums nodrošina optimālu plūsmu un šķīdinātāja tvaiku absorbciju aktīvajā oglē, Ja daļiņas ir pārāk mazas, tiek ierobežota plūsma, kas var pat tikt bloķēta. Ja daļiņas ir pārāk lielas veidojas tukša telpa, kas ļauj iztvaikot nefiltrētu šķīdinātāju tvaikiem. Optimāla izmērs nodrošina pēc iespējas mazāku plūsmas ierobežošanu un pēc iespējas lielāku filtrēšanas jaudu,

Adsorbcijas zonas

Šķīdinātāja tvaiku uzņemšana sākas no filtra ieplūdes atveres, kur notiek pirmais kontakts ar aktīvo ogli. Ja tur esošās filtra daļiņas ir piesātinātas, tvaiki nonāk dziļāk filtrā, līdz tie sasniedz nesaistītas daļiņas un tiek adsorbēti.

Zonu starp piesātinātām un nepiesātinātām daļiņām apzīmē kā adsorbcijas zonu. Jo īsāka adsobcijas zona, jo vairāk laika nepieciešams, lai pēdējās daļiņas tiktu absorbētas un filtrs sāks laist cauri arī nefiltrētas šķīdinātāja daļiņas.

Abrāzija un lodīšu pannas cietība

Ārējas kustības iedarbībā, piemēram, transportējot - veidojas spiediens un berze starp aktīvās ogles daļiņām. Tas rada abrāziju (noberšanu), viela nobirst smalka pulvera veidā.

Paaugstināta noberšana rada bloķēšanu un salipšanu, kas ietekmē filtra veiktspēju un var radīt augstu risku šķīdinātāja tvaiku applūšanai ap filtru. Daļiņas ar augstāku lodīšu pannas cietību ir noturīgākas pret noberšanu un nodrošina nemainīgu filtrēšanas spēju.Pelnu saturs

Pelnu saturs ir aktīvās ogles tīrības raksturotājs. Tas norāda cik daudz aktīvajā oglē ir atrodami svešie savienojumi, kas palikuši pēc aktīvās ogles ražošanas. Šie savienojumi neietekmē aktīvās ogles pamatfunkcijas, bet paaugstināts pelnu saturs var būtiski samazināt filtra kopējo jaudu.


Ūdens saturs

Aktīvā ogle uzņem ne vien šķīdinātāju tvaikus, bet arī mitrumu. Cik liels ir ūdens saturs filtrā ir atkarīgs no apkārtējās vides nosacījumiem - gaisa mitrums, vides temperatūra, gaisa plūsma utt. Augstvērtīgai aktīvai oglei sākotnējais mitrums nepārsniedz 5 %.


CCl4 Adsorbcija/Butāna aktivitāte

Oglekļa tetrahlorīda aktivitāte norāda uz aktivētās ogles slodzi ar CCl4 svara procentos.Tas kalpo kā indikators aktīvās ogles poru tilpumam.

Pateicoties CCl4 toksicitātei un bīstamībai cilvēkiem un videi, oglekļa tetrahlorīda aktivitāte ir aizstāta ar butāna aktivitāti. Butāna aktivitāti var aprēķināt no CCl4 aktivitātes izmantojot sekojošu vienādojumu:

Butāna aktivitāte = CCl4 aktivitāte / 2.55


SCAT izplūdes filtrs satur ūdens tvaika aktivētu, cilindriskas formas aktīvo ogli uz akmeņogļu bāzes, kam piemīt izcila cietība un mehāniskā nodiluma izturība. Tai ir speciāla poru struktūra un tā ir reģenerējama ar ūdens tvaiku vai karstu gāzi. Aktīvā ogle tiek izmantota lai atgūtu šķīdinātājus un izplūdes gaisa attīrīšanai, to atdalot no organiskajām vielām.


Ar specifiski aktivēto filtra laukumu 1500 m2/g, optimizētu poru izmēru, CTC adsorbciju virs 90 %, pašlaik tā ir visiedarbīgākā aktīvā ogle organisko savienojumu tvaiku aizturēšanai. Tāpat tiek aizturētas arī citas ķimikālijas, piemēram, buferu atliekas, kā arī SCAT izplūdes filtra aktīvai oglei ir divas svarīgas papildus īpašības, tā aiztur arī skābju un sārmu tvaikus.

Papildinformācija

Ieraksts tapis sadarbībā ar firmu SCAT.

Papildus informācija par produktiem OMNILAB e-veikalā.4 views0 comments