Search
  • OMNILAB baltic

Kā izvēlēties pareizo šķidruma dozēšanas iekārtu

Updated: Nov 29, 2021

Dozēt dažādus šķīdumums un tilpumus laboratorijā ir ikdienas uzdevums. Kā noderīgs instruments tiek izmantota pipete vai dispensers. Šīs iekārtas piedāvā precīzu un ātru darbu. Taču izvēle starp dažādām dozēšanas iekārtām ir tik plaša. Kā atrast piemērotāko iekārtu?


Tehniskās atšķirības

Visbiežāk ir jāizvēlas starp tiešas pārneses un gaisa spilvena sistēmu. Abas sistēmas darbojas atšķirīgi un nodrošina darbu ar gandrīz vsiem šķidrumiem, neietekmējot precizitāti un atkārtojamību. Kā tad atšķiras abas sistēmas un kādas ir to priekšrocības un trūkumi? Šajā rakstā mēs apskatām abus darbības principus un parādam kurām īpašībām ir jāpievērš uzmanība, kas ir svarīgākais lai izvēlētos pareizo jūsu aplikācijai.


Gaisa spilvena princips
Gaisa spilvena princips tiek izmantots pārsvarā pipetēs un nodrošina precīzu un ātru dozēšanu, kā arī vienkāršu darbību. Virzulim pārvietojoties uz augšu vai uz leju pipetes galā veidojas spiediens vai vakuums, kā rezultātā pipetes uzgalī tiek iesūkts vai no tā izspiests šķīdums.


Šķidrums vienmēr ir atdalīts no virzuļa un pipetes gala ar gaisa spilvenu. Pareizi rīkojoties šķidrums nesaskaras ar pašu pipeti. Tas nodrošina darbību bez piesārņojumu un tajā pašā laikā vienkāršu darbu ar visaugstāko precizitāti.


Tomēr šādai sitēmai pastav arī pielietojuma robežas. Šķīdumi, kas ir ar stipru iedarbību uz gaisa spilvenu, var radīt nepareizus rezultātus. Tā šķīdumi ar augstu viskozitāti vai viegli gaistoši savienojumi apgrūtina precīzu darbu.


Tiešas pārneses princips
Tiešas pārneses princips visbiežāk tiek izmanotots atkārtotas dospensēšanas iekārtās. Tomēr ir arī speciālas piperes, kas strādā izmanotojot šo principu. Atšķirībā no gaisas spilvena sistēmas, tiešas pārneses sistēmās virzulis nonāk kontaktā ar darba šķīdumu.

Ar virzuli šķīdums ar vakuuma palīdzību tiek iesūkts cilindrā, bet izspiežot no cilindra virzulis berzējoties gar sienam izspiež visu šķīdumu, līdz pat pēdējam pilienam, kas burtiski ir redzams paliekam pie kapilāra izplūdes. Šis princips darbokas neatkarīgi no šķīduma un jūs vienmēr iegūsiet precīzi atkārtojamus rezultātus.


Pareizā izvēle

Kirtēriji optimālai iekārtas izvēlei ir ļoti daudzpusīgi un dažādu modeļu piedāvājums ir ļoti liels. Bieži jau dozējamā šķīduma īpašības ierobežo izvēli un liek lietotājam nosvērties par labu tiešas pārneses principam. Tāpēc dozējamais šķīdums ir viens no svarīgākajiem kritērijiem, lai izvēlētos pareizo risinājumu. Tomēr vēl arvien saglabājas plašas izvēles iespējas vienas grupas ietvaros un ir dažādi modeļi, kas darbojas pēc viena principa.


Tāpēc jāskatās arī pielietojuma prasības. Piemēram, jāskatās tas, cik bieži tiek atkārtotas dozēšanas, kādi trauki tiek izmantoti un cik liels ir dozējamais tilpums. Iekārtai vajadzētu optimāli atbilst prasībām, būt ar intuitīvu vadību, drošai un izvēlētajos apstākļos tai teicami jādarbojas. Turpinājumā lietotie paskaidrojumi izskaidro atšķirības starp atsevišķām iekārtām un palīdzēs izdarīt izvēli.


Izvēles kritēriji:


Izmantotais šķīdums

Izmanototais šķidrums iekārtām, kas darbojas ar gaisa spilvena principu, var radīt izšķirošu negatīvu ietekmi uz dozēšanas precizitāti. Daudzi šķidrumi var apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu precīzu un atkārtojamu darbu ar gaisa spilvena modeļiem:

  • augstas viskozitātes vai mitrināšans līdzekļi

  • šķidrumi ar augstu blīvumu

  • putojošas vielas - mazgāšanas līdzekļi

  • viegli gaistoši savienojumi

  • infekciozi šķīdumi

Ar nelielu pieredzi un speciāliem paņēmieniem ar gaisa speilvena modeļiem var strādāt arī ar šķiem šķidrumiem. PIemēram, izmantojot reverso pipetēšanu vai izmantojot speciālus zemas adsorbcijas uzgaļus. Vēl ir iespējams gaisa polstera piesātināšaam, veicot vairākkārtīgu šķīduma iesūknēšanu un izsūknēšanu pirms īstās pipetēšanas. Kā arī vienkārši var strādāt lēnāk.


Visbiežāk problēmas rada šķīdumi ar augstu viskozitāti un pāreja uz tiešas pārneses sistēmām ir nenovēršama. Protams, ir iespējas optimizācijai - izvēloties pareizo darba veidu, piemēram dozējot lēnām. Bet kā redzams no atsevišķi ierīču viskozitātes ierobežojumiem, atšķirības ir nepārprotamas.


Šajos vai līdzīgos gadījumos, jāizvēlās tiešas pārneses modeļi. Tiešā kontaktā ar virzuli, pazūd gaisa spilvena trūkumi un ir iespējams precīzs darbs.


Tilpuma diapzons

Kā nākamais parametrs, kas jāizvērtē ir dozējamā šķidruma tilpums. Piemēram, vienkanāla pipetes, ar kurām var ļoti precīzi strādāt, ir ar ierobežotu tilpuma izvēli.


Strādājot ir ļoti svarīgi, lai visu nepieciešamo tilpumu var dozēt vienā solī, tas nodrošina atkārtojamību. Tāpēc ir jāpārliecinās, kādu tilpuma diapazonu piedāvā iekārta, un jāizvēlas atbilstošais.


Dozēšanu skaits

Papildus dozējamam tilpumam, ir arī jāņem vērā cik bieži tas tiks dozēts. Ir metodes, kur katru paraugu ir jādozē vienreiz. dažreiz lietotājam ir svarīgi, ka izvēlētais daudzums ir jādozē uzreiz vairākkārt vai arī paralēli.

  • vienreizēja dozēšana

Ja aplikācijai ir absolūti nepieciešams vienreiz paņemt kādu tilpumu bez piesārņojuma riska, tam ir piemērotas vienkanāla pipetes.Tas bieži notiek, ja runa ir par vērtīgiem paraugiem vai molekulārās diagnostikas testiem.Pastāvīga pipetes uzgaļu maiņa droši novērš paraugu sajaukšanos un nodrošina piesārņojuma novēršanu.


Bet ko darīt, ja vide nav piemērota gaisa spilvena pipetes lietošanai?Šajā gadījumā var izmantot elektronisko daudzkārtējo dozatoru, ko dažādu darbības režīmu dēļ parasti var izmantot arī individuālai dozēšanai un tādējādi kā pozitīvas pārneses pipeti.

Alternatīvi, tirgū ir pieejamas arī mehāniskas pozitīvas pārneses pipetes, kas ir rentablāks risinājums. Atkarībā no pielietojuma jomas ir modeļi ar uzgaļiem vairākkārtējai lietošanai nekritiskiem pielietojumiem, kur piesārņojuma novēršana nav galvenā prioritāte. Šis risinājums lietotājam ļauj ietaupīt: nav nepieciešama bieža uzgaļa maiņa un līdz ar to tiek taupīts laiks un nauda. Tomēr ir arī pozitīvas pārneses pipetes, kas piemērotas vienreizējai lietošana ar pievietotiem uzgaļiem un virzuļiem.


Paralēla vairāku tilpumu pievienošana, Brand
  • atkārtota pievienošana


Tomēr, ja process ir jāvienkāršo un jāietaupa laiks ar lielu paraugu skaitu, var būt lietderīgi paralēli aizpildīt vairākus traukus vai iedobes. Atsevišķu reaģentu ievietošana vairākās iedobēs ietaupa laiku un nodrošina atkārtojamu procedūru. Atkarībā no izmantotajiem traukiem šeit var pielietot dažādas sistēmas, kas ievērojami vienkāršo pielietojumu. Ja izmantojat plates SLAS/ANSI formātā, tad piemērots risinājums ir daudzkanālu pipetes vai pat pipetēšanas robotiem. Tā kā attālumi precīzi atbilst šim formātam, jūs varat droši paralēli aizpildīt 8 vai 12 iedobes.

Tas kļūst sarežģītāk, ja vēlamās plates neatbilst standarta SLAS / ANSI formātam. Šeit reti kad var izmantot daudzkanālu sistēmas. Tomēr, arī šeit var samazināt darba slodzi un garantēt drošu un precīzu dozēšanu, piemēram, izmantojot elektronisko vienkanāla gaisa spilvena pipeti dozēšanas režīmā vai daudzkārtējo dozatoru ar pozitīvu pārnesi.


Secinājums

Pareizās šķidruma padeves ierīces izvēle ir atkarīga no vairākiem kritērijiem. Papildus šķidrumam izšķiroša nozīme ir pielietojuma parametriem, piemēram, tilpumam, padeves biežumam un dozēšanas traukam. Turklāt ierīcei ir arī optimāli jāatbalsta aplikācija un jāveicina efektivitāte laboratorijā. Katram pielietojumam ir īstā ierīce, un atkarībā no individuālo atlases kritēriju novērtējuma ir jāpieņem ar pielietojumu saistīts lēmums.


Papildus informācija Ieraksts tapis sadarbībā ar Brand.3 views0 comments