Search
  • OMNILAB baltic

Drošs darbs ar laboratorijas šlifa traukiem


Ļoti bieži ķīmisko procesu eksperimenta izveidošanai laboratorijai ir nepieciešams savstarpēji savienot dažādus elementus. Destilācijas, ekstrakcijas, filtrēšanas un atteces procesiem ir nepieciešams izmantot kompleksas laboratorijas iekārtu stikla sistēmas. Agrāk daudziem zinātniekiem, kas bija iesaistīti metožu izstrādē, komponenšu savienošanai nācās izmanto pēc pasūtījuma izgatavotus stikla savienojumus un adapterus, aizbāžņus un gumijas caurules. Mūsdienās ir daudz plašākas un drošākas iespējas, ko nodrošina standartizētas stikla šlifa daļas.

Šajā bloga ierakstā apskatīsim dažādus pieejamos šlifa veidus un kā tos visbiežāk lieto. Kā arī aprakstīsim pamatprincipus drošai šlifu kopšanai.

Dažādie šlifu veidi

Šlifa daļu lietošana ļauj izvairīties no potenciāli kaitīgu un bieži vērtīgu savienojumu noplūdes eksperimenta laikā. Neskatoties uz to ka priekšrocības ir acīmredzams, svarīgi ir izvēlēties pareizo šlifa savienojuma veidu. Ir vairāki šlifa savienojuma veidi un katram no tiem ir specifiskas funkcijas.

Konusveida šlifs

Šis ir visbiežāk lietotais šlifa veids un sastāv no serdeņa un uzmavas. Šāda šlifa uzmavas bieži tiek piedāvātas ar atloka profilu, kas savienojumam piešķir papildus izturību un samazina izslīdēšanu salīdzinājumā ar kvadrātiska atloka profilu.

Lodveida šlifs

Lodveida šlifs tiek lietots tehnikām, kur ir nepieciešami fleksibli stikla savienojumi leņķī. Piemēram, tos bieži lieto, lai savienoto rotācijas ietvaicētāja savienotāj kolbu ar vertikālo dzesinātāju, kas pieaugot svaram būs vertikāli un samazinās slodzi uz savienojumu.

Flanča veida savienojumi

Flanča veida savienojumus izmanto, lai nodrošinātu taisnus savienojumus eksperimentālām konstrukcijām. Šāda veida savienojumus bieži izmanto cauruļu savienošanas konstrukcijās un liela tilpuma kolbām un reaktoriem. Tas ir tāpēc, ka platie atloku savienojumi ļauj vieglāk piekļūt kolbu vai reaktoru saturam un caurulēm.

Skrūvējami savienojumi

Skrūvējami savienojumi nodrošina spēcīgu un viegli iestatāmu savienojumu. Tie ir piemēroti, lai mainītu garas un sarežģītas konstrukcijas. Šim nolūkam izmantojiet bīdāmo savienojumu. Bieži tiek lietotas arī stikla daļas ar abpusēju skrūvējamo savienojumu, kas ļauj padeves līnijas iestatīt no abām pusēm, kas ļauj sasniegt vēl plašāku fleksibilitāti.

Drošs darbs ar šlifu daļām

Kā jau visām, laboratorijas stikla precēm ir daži pamatprincipi, kas ir jāievēro, lai nodrošinātu drošu un ilgstošu šlifa daļu kalpošanu. Svarīgi jaunās stikla daļas pirms pirmās lietošanas nomazgāt. Tas samazina iepakojuma šķiedru kontamināciju. Bez tam arī jāpārbauda vai stikla daļas nav saskrāpētas, ieplaisājušas vai citādi bojātas. Šādi defekti samazina stikla mehānisko noturību un var izsaukt stikla plīšanu darba laikā.

Papildus ir vēl vesela rinda specifisku nosacījumu, kas būtu jāievēro, lai droši strādātu un atkārtoti lietotu stikla daļas ar šlifu:

  1. Lai nodrošinātu blīvu šlifa savienojumu var izmantot silikona smēri, tomēr daudzi savienojumi, lai izvairītos no kontaminācijas, ir paredzēti lietošanai bez smēres. Kā tīra un kontamināciju izslēdzoša alternatīva ir tādu PTFE savienojumu izmantošana, kas ietilpst starp serdeni un uzmavu.

  2. Vienmēr pārliecinieties par vadlīnijām iekārtas lietošanai augstās temperatūrās. Laboratorijas borsilikāta stiklam ieteicamā maksimālā temperatūra ir 500°C (tikai īslaicīgi), darba temperatūra citām kopā ar šlifa savienojumu izmantojamām daļām – plastmasas savienojumi, korķi, caurulītes utt., ir daudz zemāka.

  3. Temperatūrā virs 150°C karsēšana un dzesēšana ir jāveic lēni un vienmērīgi, lai samazinātu termiskā šoka saplīšanas iespēju.

  4. Ja sistēmā tiek izmantota plītiņa, pārliecinieties, ka virsējā pamatne ir lielāka par karsējamā trauka apakšējo daļu. Nekad nenovietojiet aukstas šlifa daļas uz iepriekš uzkarsētas virsmas.

  5. Lietojot Bunzena degli, izmantojiet nelielu liesmu un drāšu sietiņu ar keramikas centru, lai izkliedētu liesmu. Tā tiek samazināta „Karsto punktu“, kas var izsaukt stikla plīšanu, veidošanās uz savienojumiem un citām sistēmas daļām.

  6. Ja izmantojiet augstas temperatūras vai karstuma avotus tieši uz mērtraukiem, kas ir ražoti ar šlifa daļām, ņemiet vērā ka tas ietekmē mērtrauku precizitāti.

  7. Lai stikla daļu ar šlifu droši izmantotu mikroviļņu iekārtās,tai jābūt ražotai no borsilikāta stikla. Tad šis produkts ir piemērots darbam mikroviļņos. Tomēr pārliecinieties, ka arī pārējās sistēmas daļas un saturs ir piemērots darbam ar mikroviļņiem.

  8. Pēc procesa beigām šlifa savienojumi var ieķīlēties. Šādā gadījumā šlifa daļas vispirms ir dabīgā veidā jāatdzesē un tad uz īsu laiku jāiemērc remdenā ūdenī, kas satur laboratorijas stiklam piemērotu tīrīšanas līdzekli. Tādejādi tiks atbrīvots ieķīlētais savienojums un būs iespējams atvienot stikla daļas, neradot lielu spiedienu uz stikla daļām. Jebkurā gadījumā no tā vajadzētu izvairīties, lai vēlāk, atkārtoti lietojot stiklu, tas nesaplīstu vai netiktu citādi sabojāts.

Papildus informācija

Šis bloga ieraksts ir veidots sadarbībā ar  DWK Life Sciences.

DWK Life Sciences šlifa produktus un arī citus produktus vai iegādāties OMNILAB.

11 views0 comments